Koninxhoek - Op reis

Tijdens uw afwezigheid wordt uw post verzorgd en houdt de huismeester uw appartement in de gaten. Ook kan hij zo nodig de bloemen en planten water geven.